Nya bestämmelser för tjänsteställe

Från och med januari 2023 kom en ny bestämmelse från Skatteverket som säger att alla arbetsgivare ska ange varje anställds tjänsteställe, både gatuadress och ort, på varje anställds individuppgift i arbetsdeklarationen.

Anledningen till detta är att Skatteverket lättare ska kunna bedöma de anställdas avdrag för arbetsresor, resor till och från arbete, i den privata deklarationen är rimliga och korrekta.

Arbetsresa eller tjänsteresa, vad är skillnaden?

Alla arbetsresor, resor till och från arbetet (tjänstestället), som en anställd gör är privata resor och bekostas och skattas själv av den anställde. Dessa resor kan den anställde göra avdrag för i sin privata deklaration. Är du anställd kan du läsa mer om detta via vår länksamling längst ner i artikeln.

En tjänsteresa är en resa som den anställda blir beordrad att göra i sitt arbete och som påbörjas och avslutas vid den anställdes bostad eller tjänsteställe (detta styrs av vart tjänsteresan faktiskt började och slutade). För en tjänsteresa får du som anställd eventuella avdrag (t.ex traktamente) eller skattefri milersättning av arbetsgivaren.


Vad innebär det för arbetsbetsgivaren?


Det är arbetsgivaren som ansvarar för att bedöma var den anställde har sitt tjänsteställe. Varje anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare.

Vid varje nyanställning måste arbetsgivaren lämna uppgifter om tjänstestället för den anställde. Om den anställda byter tjänsteställe måste arbetsgivaren lämna uppgifter om det nya tjänstestället. Uppgifterna ska lämnas till din lönekonsult eller den som är ansvarig för lönerna, för att kunna denne ska kunna uppdatera i systemet som skapar arbetsgivardeklarationen

Vilket tjänsteställe ska man ange?

Det finns tre olika regler som bedömer vart en anställd har sitt tjänsteställe:


Huvudregeln
Tjänstestället är den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete. Om arbete sker på två alternativt fler platser/orter är det den plats den anställde arbetar flest dagar per vecka, per månad eller per år.

Alternativregeln
För anställda som förflyttar sig ofta i sitt arbete är tjänstestället oftast den plats där den anställde hämtar och lämnar arbetsmaterial. För till exempel lastbilschauffören kan det vara den plats där lastbilarna står parkerade eller för målaren där denne hämtar ut målarfärg och arbetsredskap innan denne åker ut på jobb.

Undantagsregeln
För övriga anställda där man inte kan fastställa ett tjänsteställe på någon plats, till exempel byggarbetare som har arbeten på olika platser som pågår under en begränsad tid och det inte finns någon annan samlingspunkt, blir tjänstestället i bostaden. Anställda som har tjänstestället i bostaden och som gör resor mellan bostaden och olika platser i arbetet är då på tjänsteresa.

Bedömningen av tjänsteställe ska alltid utgå först utifrån huvudregeln och efter det alternativregeln. Om de första två reglerna verkligen inte går att tillämpa ska undantagsregeln användas.

Vad händer om uppgifterna om tjänsteställe inte lämnas?

Skatteverket har inte uttalat sig om några eventuella kontroller av detta och inte heller vad som kommer hända om uppgifterna utelämnas men de uppmanar alla arbetsgivare som inte lämnar in uppgifterna att göra detta.

Länkar:
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/bilochtrafik/avdragforresortillochfranarbetet.4.3810a01c150939e893f25603.html

https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lonochersattning/vadartjanstestalle.4.48cfd212185efbb440b240a.html

Mer information kring tjänsteställe hittar du på www.skatteverket.se

Har du några frågor?
Kontakta oss här
Johanna är lönekonsult och arbetar i vårt löneteam. Där hjälper hon våra kunder med lönehantering och HR-relaterade frågor.