Vilken bolagsform ska jag välja?

När du startar eller driver ett företag är en av de första besluten du måste fatta vilken bolagsform som passar bäst för din verksamhet. Tre vanliga alternativ är aktiebolag, enskild firma och handelsbolag. Varje bolagsform har sina egna för- och nackdelar, och det är viktigt att noggrant överväga vilken som är rätt för dig och din verksamhet.

I denna artikel kommer vi på ett enkelt sätt lista de viktigaste fördelarna och nackdelarna med att välja aktiebolag som din bolagsform, och jämföra dem med enskild firma och handelsbolag.

Fördelar med Aktiebolag

 1. Begränsat personligt ansvar - Företagets skulder separeras från ditt personliga ansvar:
  Om företaget drabbas av skulder eller rättsliga problem, är din personliga förmögenhet normalt skyddad, förutsatt att du inte har agerat osakligt eller brutit mot lagar.
 2. Ökad trovärdighet - Högre företagstrovärdighet:
  Aktiebolag ses ofta som mer pålitliga och stabila av kunder, leverantörer och investerare, vilket kan öppna dörrar till fler affärsmöjligheter.
 3. Kapitalanskaffning - Enklare att locka investerare:
  Aktiebolag kan enkelt sälja aktier för att skaffa kapital och växa.
 4. Skattemässiga fördelar - Möjlighet till utdelning:
  Aktieägare kan ta ut vinst i form av utdelning, vilket ibland kan ge fördelaktigare skattemässiga effekter än att ta ut vinst som lön.

Nackdelar med Aktiebolag

 1. Ökad byråkrati - Mer administrativt arbete:
  Aktiebolag kräver mer komplicerad administration, inklusive bokföring, årsredovisning och bolagsstämmor.
 2. Högre kostnader - Startkostnader och årliga avgifter:
  Att starta och driva ett aktiebolag är oftast dyrare än att driva en enskild firma eller ett handelsbolag, eftersom det kräver juridisk rådgivning och registreringsavgifter.
 3. Strängare regler och krav - Strängare regler och tillsyn:
  Aktiebolag är föremål för mer strikta regler och tillsyn än enskilda firmor och handelsbolag.

Avvägning med Enskild Firma och Handelsbolag

Enskild Firma
Fördelar:
- Enkel att starta och driva.
- Lägre administrativa kostnader.
- Mindre byråkrati och färre regler.

Nackdelar:
- Personligt ansvar för företagsskulder.
- Begränsade möjligheter att locka investerare.
- Mindre företagstrovärdighet.


Handelsbolag
Fördelar:
- Delat ansvar med andra delägare.
- Ökad kapitaltillgänglighet.

Nackdelar:
- Delat ansvar innebär delat personligt ansvar.
- Potentiella konflikter med delägare.
- Kräver en avtalad delägaröverenskommelse.

Att välja rätt bolagsform är en viktig del av företagets start och utveckling. Det är också klokt att konsultera med en ekonomikonsult för att få professionell rådgivning som tar hänsyn till din specifika situation och mål.

Oavsett vilken bolagsform du väljer är en viktig aspekt av att driva ett framgångsrikt företag att ha en professionell redovisningsbyrå vid din sida. Vi på Athene erbjuder redovisning, lönehantering och övriga ekonomiska tjänster för företag i alla bolagsformer och hjälper dig att navigera genom de ekonomiska aspekterna av din verksamhet - oavsett vilken bolagsform du väljer.

Kontakta oss idag för mer information och personlig service!

Behöver du mer information för att kunna välja?
Kontakta oss här
Johanna är Auktoriserad redovisningskonsult och VD för svenska Athene. Hon har varit med från starten i Athene i Sverige och arbetat med många av våra kunder. Sagt från kund: "Johanna har hjälpt oss att lyfta företaget till nya nivåer. Hon stöttar oss i vår verksamhet och hjälper oss att förstå hur viktigt det är med en bra ekonomistyrning."