Utdelning i aktiebolag - vad gäller?

Visst är det trevligt med lite extra klirr i den privata kassan?!
Som aktieägare kan du efter ett bra år göra en utdelning till dig själv och dina aktieägare. Är du egenföretagare tillfaller hela utdelningen till dig. Men hur mycket? Och vad krävs för att få göra en aktieutdelning? Det ska vi ta reda på nu.

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) får ett aktiebolag för ett räkenskapsår dela ut kapital motsvarande vad som finns redovisat som fritt eget kapital i balansräkningen per balansdagen.
Bakgrunden till detta är bland annat att aktieägare ska få ersättning för investerat riskkapital och göra det möjligt för aktieägare att erhålla avkastning på investerat kapital utan att behöva sälja sina aktier.

Hur fungerar det rent praktiskt då?
I exemplet nedan ser vi Tommy som är ensam ägare och anställd i aktiebolaget.

 1. Året summeras och bolaget gör en vinst om 100 tkr efter skatt.
 2. Eget kapital uppgår till 200 tkr (50 tkr i vinst från tidigare år + bundet kapital = aktiekapital om 50 tkr)
 3. Det fria kapitalet uppgår med årets vinst till 150 tkr. Med Covid-19 i åtanke beslutar sig Tommy för att spara 50 tkr av det fria kapitalet, ifall det skulle gå sämre kommande år. Resterande 100 tkr vill han dela ut till sig själv.
 4. Senast 6 månader efter räkenskapsårets slut fastställs årsredovisningen och årsstämman hålls.
  Väl där föreslår styrelsen att utdelning ska göras till aktieägarna om 100 tkr.
  • Eftersom Tommy äger mer än 50% av aktierna kan han själv bestämma både storlek och när utdelning får ske.
 5. När årsstämman är genomförd för Tommy över pengarna till sitt eget konto, 20% av utdelningen lägger han på ett separat konto eftersom han ska betala 20% i skatt på utdelningen.

Om man vill ta mer i utdelning, finns det något maxbelopp?
Ja, det finns gränsbelopp för hur mycket man får ta i utdelning till 20% beskattning, och för att räkna fram dessa belopp använder man sig antingen av Förenklingsregeln eller Huvudregeln.

 • Förenklingsregeln innebär att så länge det fria kapitalet tillåter så får en ensam aktieägare göra utdelning till ett schablonbelopp som fastställs av Skatteverket. För 2020 är detta belopp: 177 100 kr, för 2021: 183 700 kr. 

 • Huvudregeln är lite klurigare och ställer mer krav. Den baseras på bolagets totala löner, men innebär att så länge man kvalificerar sig för denna regel så får man använda 50 % av bolagets löneunderlag som gränsbelopp (lönebaserat utdelningsutrymme). I exemplet nedan räknar vi ut om ägarna Elinor och Emeli kvalificerar sig för en lönebaserad utdelning samt vilket gränsbelopp de har. Deras bolag har under året haft löner på totalt 3 600 000 kr, de äger vardera 50% av aktierna och har 10 anställda.

Kvalificerar dom sig?

 • Totala löner (3 600 000) *5% av bolagets totala bruttolöner = 180 000 kr.
 • 180 000 + 386 400 (6 inkomstbasbelopp *64 400 (2019)) = 566 400 kr.
 • Summan ovan säger att vardera ägaren måste tagit en lön om minst 566 400 kr för att kvalificera sig för lönebaserad utdelning. Elinor och Emeli har under året tagit månadslöner på 50 000 vardera, alltså kvalificerar dom sig för detta (50 000 *12 = 600 000).

Vilket är deras gränsbelopp?

 • Totala löner (3 600 000) *50% / andel av aktier = 900 000 kr.
 • Summan ovan säger att eftersom de kvalificerar sig för en lönebaserad utdelning så får Elinor och Emeli ta utdelning om 900 000 kr vardera till 20% beskattning.

Bra att komma ihåg:

 • Gränsbelopp som inte utnyttjas sparas till efterföljande år.
 • Utdelning utöver gränsbeloppet beskattas i tjänst I K10 året efter. Man måste ägt aktierna vid årets början, dvs 1/1.
 • Utdelning påverkar inte resultatet, inga arbetsgivaravgifter ska betalas på en utdelning, de är inte pensionsgrundande och ingen grund för sjukpenning.

 

Vill du veta mer om utdelning och vinster i fåmansföretag, exempelvis om ni är flera ägare, så har Skatteverket många sidor med bra info.

Har du några frågor?
Kontakta oss här
Martin är killen som sadlade om från marknad och sälj till redovisning, och nu har flera års yrkeserfarenhet inom bägge områden, vilket är en styrka för att kunna se helheten i alla affärer. Han brinner för att Athene Groups kunder når framgång genom bra beslutsunderlag och relevant kommunikation.