Vilken bil passar min verksamhet?

Att hitta rätt bil till sin verksamhet kan kännas som rena djungeln. Ska man köpa eller hyra? Ska den endast nyttjas i tjänsten eller även kunna användas privat? Vad är mest fördelaktigt? 
Valen är många och för- respektive nackdelar desto fler. I denna artikel tänkte vi försöka reda ut skillnaderna mellan tjänstebil, förmånsbil, leasingbil och privat bil, samt ge tips på vad som kan vara bra att tänka på vid val av bil till just ert företag.

Men först, vad räknas egentligen som en bil?
Enligt Skatteverket räknas följande fordon som personbilar:

 • Fordon som enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner är personbil (se vägtrafikregistret).
 • Lastbilar med skåpkarosseri om totalvikten är högst 3 500 kg (om inte förarhytten och skåpet utgör separata karosserienheter) Dvs om en vägg delar av förarhytt och lastutrymme, så är det en lastbil, med avdragsrätt för moms.
 • Bussar med en totalvikt om högst 3 500 kg.


Tjänstebil (köpt bil)
Ordet tjänstebil är ett samlingsbegrepp för alla bilar som anställda erbjuds i arbetet.
I detta exempel är bilen inköpt till företaget och ska endast nyttjas i tjänsten.

 • Fördelar
  • Bilen ägs av arbetsgivaren som står för alla bilkostnader, både löpande driftkostnader och värdeminskning. Moms på driftkostnader är avdragsgill.
  • Är en investering och visas som en tillgång i företagets balansräkning.
  • Arbetsgivaren kan ge anställda ett tankkort eller möjlighet att ladda elbil på jobbet.
 • Nackdelar
  • Momsen är ej avdragsgill vid bilköpet.
  • Privata resor är begränsade (max 10 resor/ 100 mil per år) och ska dokumenteras i körjournal. Kör den anställde mer än detta anses det vara en förmånsbil som skall förmånsbeskattas.
  • Resor till och från arbetsplatsen är att betrakta som en privat resa.
   • Verksamheter med ambulerande (växlande) verksamhet som inte kan omfattas av vare sig huvudregel eller alternativregeln, omfattas istället av undantagsregeln. Det innebär att dennes bostad anses vara tjänsteställe. I dessa fall blir det INTE en privat resa att resa från hemmet till platsen där arbetet ska utföras.

Leasingbil/tjänstebil (hyrd bil)
Detta alternativ innebär att företaget långtidshyr en tjänstebil istället för att köpa den. Precis som i exemplet ovan är denna bil avsedd att endast användas i tjänsten.

 • Fördelar
  • Halva momsen är avdragsgill.
  • Företaget binder inte upp eget kapital vilket gör likviditeten enklare att planera.
  • Hela kostnaden för leasinghyran är avdragsgill.
  • Arbetsgivaren kan ge anställda ett tankkort eller möjlighet att ladda elbil på jobbet.
 • Nackdelar
  • Privata resor är begränsade (max 10 resor/ 100 mil per år) och ska dokumenteras i körjournal.
  • Resor till och från arbetsplatsen är att betrakta som en privat resa.
  • Kontrakt löper i regel på 24 eller 36 månader och kan vara krångliga att lösa ut.

Förmånsbil (köpt bil)
Detta är ett alternativ som ger den anställde möjligheten att använda bilen både privat och i arbetet. Bilen ägs av arbetsgivaren men den anställde står för alla kostnader genom ett brutto- eller nettolöneavdrag och betalar förmånsskatt. Väljer man detta alternativ är det extra viktigt att föra körjournal för att kunna skilja på privat- och arbetsrelaterade resor.

 • Fördelar
  • Bilen ägs av företaget men kan användas både privat och i arbetet.
  • Är en investering och visas som en tillgång i företagets balansräkning.
  • Arbetsgivaren står oftast för service och besiktning.
  • Arbetsgivaren kan ge anställda ett tankkort eller möjlighet att ladda elbil på jobbet.
  • Den anställde ska förmånsbeskattas
 • Nackdelar
  • Anställda ska beskattas för drivmedelsförmån om arbetsgivaren betalar drivmedel som går till privata resor.
  • Momsen är ej avdragsgill.
  • Den anställde ska förmånsbeskattas för bilen. Hur mycket detta beror på bilens förmånsvärde. Mer om detta nertill.

Privat bil
Vårt sista alternativ är att man använder sin privata bil.

 • Fördelar
  • Anställda får milersättning på resor till och från arbeten, dock inte till sin ordinarie arbetsplats.
   • Eller skickar in kvitton på drivmedelskostnader som de får utbetalda på lön.
  • Företaget får inga större kostnader som belastar resultatet.
  • Arbetsgivaren kan ge anställda ett tankkort eller möjlighet att ladda elbil på jobbet.
 • Nackdelar
  • Den anställde får stå för alla kostnader.
  • Anställda ska beskattas för drivmedelsförmån om arbetsgivaren betalar drivmedel som går till privata resor.

Förmånsbil – ska man använda brutto- eller nettolöneavdrag?
Som vi var inne på ovan finns det ett alternativ som ger den anställde lite mer frihet i nyttjandet av sin tjänstebil, en så kallad förmånsbil. Och precis som namnet antyder så är detta en bil som den anställde ska förmånsbeskattas för. Detta kan ske på två sätt, genom ett bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag.
Vilket belopp som ska läggas på lönen är baserad på ett schablonbelopp (förmånsvärde) som fastställs av Skatteverket.

Med ett bruttolöneavdrag minskar man bruttolönen i utbyte mot en förmån. Sänkningen innebär att skatten och arbetsgivaravgifterna blir lägre, men det är viktigt att komma ihåg att denna sänkning kan påverka den anställdes sjukpenning, a-kasseersättning, pension med mera.

Med ett nettolöneavdrag å andra sidan, behåller den anställde sin bruttolön men betalar för förmånen av sina skattade pengar.
En fördel med detta alternativ är att bruttolönen för bland annat sjukpenninggrundande inkomst inte påverkas.
Som företagare och anställd är detta alternativ fördelaktigt om man vill maximera sitt utdelningsutrymme.
Läs gärna vår artikel Utdelning i aktiebolag - vad gäller? för mer information. Källor

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/lonevaxling.4.3dfca4f410f4fc63c86800014710.html 

Har du några frågor?
Kontakta oss här
Martin är killen som sadlade om från marknad och sälj till redovisning, och nu har flera års yrkeserfarenhet inom bägge områden, vilket är en styrka för att kunna se helheten i alla affärer. Han brinner för att Athene Groups kunder når framgång genom bra beslutsunderlag och relevant kommunikation.