Semesterväxling

Många av oss har hört talas om löneväxling mot tjänstepension, vilket innebär ett avdrag av bruttolönen för extra avsättning till pension. Men hur väl känner du till semesterväxling?

Det finns nämligen en annan typ av förmån att erbjuda anställda - semesterväxling. Grundtanken bakom de olika variationerna av semesterväxling är att det ska vara kostnadsneutralt för arbetsgivaren men tillför mervärde för den anställde.

Växla semesterdagar till tjänstepension

I det första exemplet av semesterväxling är huvudtanken densamme som löneväxling mot tjänstepension, men istället för ett bruttolöneavdrag från lönen så kan man växla sina semesterdagar mot extra tjänstepension. Viktigt att notera är att detta enbart kan göras med dagar som överstiger de 25 lagstadgade dagarna, vilket gör att det bara är anställda med 26 eller fler semesterdagar per år som kan erbjudas denna lösning.

Denna löneväxling påverkar inte den anställdes bruttolön, och således inte heller den pensionsgrundande eller sjukpenningsgrundande inkomsten.

Exempel

En anställd har 27 semesterdagar istället för 25. 2 dagar går därmed att växla in mot tjänstepension. Den anställde har 35 000 kr i lön och företaget har en semesterersättning om 0,8%. En semesterdag är värd 4,6% av lönen, och totala värdet av en semesterdag är då 5,4% av månadslönen.

Värdet av de två dagarna är 5,4%*35 000 kr*2 dagar = 3780 kr. Då den särskilda löneskatten på pensionsavsättningar är lägre än arbetsgivaravgifter räknas beloppet om med faktorn 1,0576 för att det ska vara kostnadsneutralt för arbetsgivaren samt den anställde får extra avsättning till tjänstepensionen. 3780 kr * 1,0576 = 3998 kr.

Den extra avsättningen till tjänstepensionen blir således 3998 kr, den anställde får 25 semesterdagar per år och bruttolönen om 35 000 kr påverkas inte.

Växla bruttolön till semester

Denna lösning används när den anställde önskar fler semesterdagar än vad den har, och ”betalar” dessa via ett bruttolöneavdrag på sin vanliga månadslön. Det är viktigt att tänka på att löneväxlingen påverkar den anställdes bruttolön, vilket i sin tur kan påverka den pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomsten. Vi rekommenderar därför inte denna lösning för de som tjänar under de gränser som sätts varje år för de grundande beloppen.

Exempel

En anställd har 25 semesterdagar men önskar ha 30. Den ska alltså löneväxla 5 semesterdagar mot ett avdrag på sin bruttolön. Den anställde har en månadslön om 55 000 kr och företaget har en semesterersättning om 0,8%.

Kostnaden för semesterdagarna beräknas med formeln (5,4%) × månadslönen × antalet extra semesterdagar/12 månader. I detta fall blir det 1238 kr i bruttolöneavdrag varje månad för den anställde. Total sänkning av lönen under året blir 14 850 kr.

Kanske undrar ni varför den anställde helt enkelt inte bara är tjänstledig 5 extra dagar om året? Formeln för att beräkna tjänstledighet som är 5 dagar eller kortare är oftast Månadslön/21. I vår exempelpersons falls skulle det innebära 2619 kr i avdrag per ledig dag och 13 095 kr i totalt avdrag för året. Om den anställde tar sina 5 extra lediga dagar sammanhängande skulle ju dock avdraget bli 13 095 kr på en månad, medan man i exemplet med löneväxling har ett avdrag om 1238 varje månad och därmed sprider ut löneavdraget, vilket gör det lättare för den anställde att planera sin ekonomi.

Tjänstledighet är inte heller semestergrundande frånvaro, så har man för många tjänstledighetsdagar så kan man komma att tjäna in färre semesterdagar än sin fulla semesterrätt till nästa år. Tjänstledighet för extra ledighet behöver inte heller godkännas av arbetsgivaren, medan det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att de anställda kan ta ut sin semester.

Växla semestertillägg mot fler semesterdagar

Som vi skrev tidigare så får man ett semestertillägg på sina semesterdagar, enligt lag 0,43% av månadslönen, men vanligt är också 0,8%. Har man kollektivavtal kan man via lokal förhandling göra så att de anställde kan växla sin semesterersättning mot fler semesterdagar. En semesterdag blir således värd 4,6% istället för 5,4%, och de extra 0,8% växlas mot fler semesterdagar. Denna växling kan man enbart göra om man är ansluten till ett kollektivavtal och är inget man kan avtala om i policys eller anställningsavtal.

Låt oss hjälpa dig att räkna på fördelaktiga lösningar för din och dina medarbetare! Vi har en dedikerad lönekonsult för varje företag, som är insatt i ditt bolag och anställda samt de regler som gäller vid löneväxling.

 

Vill du veta mer?
Kontakta oss här
Sara arbetar som lönekonsult, teamledare och som områdesansvarig för lön på Athene. Hon leder det svenska löneteamet och ser till att alla är uppdaterade på gällande lagar och regler inom HR-området samt utvecklar våra interna processer och rutiner inom lön och HR.