Elstöd till företag

Är ditt företag baserat i elområde 3 eller 4? Då har du en unik möjlighet att ansöka om elstöd hos Skatteverket. Detta stöd är avsett för företag av olika slag, inklusive enskilda näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag och föreningar. Ansökningstiden går ut den 25 september 2023, så se till att du inte missar detta tillfälle att dra nytta av stöd för ditt företag.

Vad gäller elstödet och hur beräknas det?
Elstödet gäller framtida kostnader för företag och baseras på elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Detta kan vara ett betydande bidrag till att minska dina elförbrukningskostnader och stärka din verksamhet.

Vem har rätt att ansöka om elstöd?
Skatteverket har definierat flera kategorier av företag och organisationer som är behöriga att ansöka om elstöd. Dessa inkluderar juridiska personer som aktiebolag, handelsbolag, kommuner, regioner, föreningar, trossamfund och stiftelser. Både fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och de som tidigare bedrivit sådan verksamhet men upphört efter den 17 november 2022 kan också ansöka om elstöd.

Så ansöker du om elstöd
För att ansöka om elstöd, använd Skatteverkets e-tjänst "Ansök om elstöd till företag". Om du behöver registrera behörighet för att kunna ansöka om elstöd, kan du använda tjänsten "Ombud och behörigheter" för detta ändamål. Länk för att komma till ansökan:

https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/statligtstod/elstodtillforetag.4.48cfd212185efbb440b298f.html#Behorighetattsokaelstod

Viktigt är också att se till att ditt företag har ett mottagarkonto registrerat hos Skatteverket, vilket kan göras i e-tjänsten "Skattekonto".

Missade du tidigare möjligheter till stöd? Nu har du chansen att dra nytta av elstödet för ditt företag. Ansök i tid och låt det här stödet hjälpa dig att stärka din verksamhet genom att minska elkostnaderna.

Har du frågor eller behöver hjälp med ansökan? Kontakta oss på Athene så hjälper vi dig gärna att navigera genom processen.

Hjälp med ansökan?
Kontakta oss här
Johanna är Auktoriserad redovisningskonsult och VD för svenska Athene. Hon har varit med från starten i Athene i Sverige och arbetat med många av våra kunder. Sagt från kund: "Johanna har hjälpt oss att lyfta företaget till nya nivåer. Hon stöttar oss i vår verksamhet och hjälper oss att förstå hur viktigt det är med en bra ekonomistyrning."