Brexit – vad gör vi nu?

Övergångsperioden är slut och Brexit är ett faktum från 1 januari 2021. Trots att man vetat om det i över ett år så är det först nu som många börjar fundera på hur det påverkar redovisningen och deras verksamhet. Lugn, vi hjälper dig att reda ut några av frågeställningarna.

Från och med 1 januari 2021 gäller samma regler avseende moms för Storbritannien som för andra länder utanför EU. Det finns dock undantag som innebär att Storbritannien i vissa fall ska ses som ett EU-land även efter övergångsperiodens utgång.

Varuförsäljning till länder utanför EU - Export
När du säljer varor som transporteras från Sverige till länder utanför EU, kallas det för export. Försäljning av varor till Storbritannien kommer alltså normalt att ses som export, undantaget försäljning till Nordirland.

Det innebär till exempel

  • att försäljningar till företag i Storbritannien, utom Nordirland, inte längre ska redovisas i periodisk sammanställning, istället ska de deklareras till Tullverket och som försäljning till land utanför EU i momsdeklarationen.
  • att det inte längre kommer att vara möjligt att kontrollera brittiska VAT-nummer (momsregistreringsnummer) samt
  • att reglerna om distansförsäljning inte längre kan tillämpas, eftersom även försäljning av varor som transporteras till privatpersoner i Storbritannien utom Nordirland normalt kommer att ses som export.

Försäljning till privatperson i Storbritannien
Vid export av varor ska du som säljare inte ta ut någon moms. Det är fråga om export när ett svenskt företag säljer en vara till en privatperson i Storbritannien, utom Nordirland. Det innebär att du som säljare inte ska ta ut svensk moms på försäljningen. Du som säljare ska även ha dokumentation som visar att varan har transporterats ut ur EU. Vid försäljning av varor till privatpersoner, där varorna transporteras från Sverige till Nordirland, gäller fortsatt reglerna om distanshandel inom EU.

Varuinköp från länder utanför EU - Import
Inköp av varor från länder utanför EU kallas för import. Inköp av varor från Storbritannien kommer således normalt att ses som import. Undantaget är handel mellan beskattningsbara personer med varor som transporteras från Nordirland, som ska behandlas som unionsinternt förvärv.

Vid export och import ska du även lämna deklarationer till Tullverket.

Handel av tjänster
Här är de viktigaste förändringarna gällande handel av tjänster med företag och privatpersoner i Storbritannien (inklusive Nordirland). Din försäljning kan vara omsatt utomlands.

  • Du ska inte längre redovisa försäljning av tjänster till företag i Storbritannien (inklusive Nordirland) i periodisk sammanställning.
  • Om du säljer digitala tjänster, det vill säga elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller sändningstjänster, till privatpersoner i Storbritannien kan du inte längre redovisa dessa omsättningar via MOSS (Mini One Stop Shop, redovisning av moms på elektroniska tjänster).
  • Du kan inte längre tillämpa reglerna om vinstmarginalbeskattning på resetjänster som avser Storbritannien.

Försäljning till brittiska konsumenter (B2C) där varan finns i Sverige
För webbutiker med handel till brittiska användare införs nya momsregler, eftersom momsskyldigheten flyttas från tidpunkten för import till tidpunkten för försäljning för alla transporter med ett värde på under 135 GBP.

Det innebär att om du har webbförsäljning av varor med ett värde under 135 GBP till brittiska slutkunder blir det tvingande enligt lag för svenska webbutiker att

  • Momsregistrera sig i Storbritannien
  • Fakturera brittisk moms vid försäljningstidpunkten (normalsats 20%)
  • Säkra import av varor vid brittisk gräns och leverera DDP (delivered duty paid, dvs säljaren står för moms, tull och övriga skatter)

För varor över 135 GBP ansvarar köpare för betalning av momsen i Storbritannien.

Tänk även på att handelsplattformar som Amazon och Zalando har nya lagkrav på sig för hantering av moms. Om ni har försäljning via andra kanaler än er egna hemsida, var noga med att kontrollera med motparten om vad som gäller.


Källor och för mer information:
http://www.skatteverket.se/brexit
www.tullverket.se
https://dhandel.se/kunskapsbanken/brexit-nya-momsregler-webbutiker/

Har du några frågor?
Kontakta oss här
Johanna är Auktoriserad redovisningskonsult och VD för svenska Athene. Hon har varit med från starten i Athene i Sverige och arbetat med många av våra kunder. Sagt från kund: "Johanna har hjälpt oss att lyfta företaget till nya nivåer. Hon stöttar oss i vår verksamhet och hjälper oss att förstå hur viktigt det är med en bra ekonomistyrning."