Fora ändrar rapporteringsmodell

Från och med januari 2024 kommer Fora att ändra sin lönerapportering av arbetare från årsrapportering till månadsrapportering. För tjänstemän kommer rapporteringen fortsatt ske årsvis tillsvidare.

Fora ägs av Svenskt Näringsliv och LO och förändringen är bland annat en del i ledet att rapportering av tjänstepension för arbetare och tjänstemän ska vara så lik som möjligt.

Vad blir skillnaden med månadsvis rapportering?

Omläggningen till månadsvis rapportering ger fördelar för anställda, arbetsgivare och för den som gör rapporteringen, till exempel lönekonsulten på din bokföringsbyrå eller den interna lönekonsulten på bolaget. Nedan ser du några utvalda fördelar med förändringen.

Fördelar för anställda

  1. De anställdas tjänstepensionspengar kan placeras på en gång varje månad istället för en gång per år vilket gör att de får en möjlighet till avkastning under årets gång, precis som tjänstemän får via Collectum, Avanza eller liknande tjänstepensionslösningar
  2. Nyanställda får information om sin tjänstepension vid anställning, inte i januari påföljande år (i de fall man i dagsläget inte rapporterar in nya anställda på en gång)

Fördelar för arbetsgivare

  1. Fakturorna från Fora kommer avse faktiska, istället för preliminära, kostnader. Detta tar bort risken för att ligga ute med pengar eller få en stor efterskottsfaktura nästkommande år
  2. Fakturorna från Fora kommer komma varje månad istället för varannan månad vilket medför en enklare kostnadsberäkning och budgetering
  3. Arbetet för oss på byrå sker kontinuerligt varje månad istället för en gång om året, vilket medför att debitering för arbetet blir jämnt över året istället för ett större belopp avseende flertalet timmars arbete i januari

Fördelar för den som rapporterar

  1. Istället för att behöva lägga ner mycket tid i januari kan vi göra arbetet löpande under året vilket underlättar planering av vårt arbete
  2. Frågor lönekonsulten har till arbetsgivare blir lättare besvarade eftersom informationen är färsk och aktuell, och inte uppemot ett år gammal

Vad som sker framöver

I januari 2024 ska löner för tjänstemän och arbetare från 2023 rapporteras till Fora såsom det varit tidigare. Efter detta kommer det att ske en månadsvis rapportering av arbetarna under 2024. För tjänstemännen kommer löner att rapporteras in i januari 2025.

På Athene har vi mångårig erfarenhet av rapportering till Fora, så tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp med rapporteringen eller önskar lägga över arbetet till oss.

Fråga oss om Fora?
Kontakta oss här
Sara arbetar som lönekonsult, teamledare och som områdesansvarig för lön på Athene. Hon leder det svenska löneteamet och ser till att alla är uppdaterade på gällande lagar och regler inom HR-området samt utvecklar våra interna processer och rutiner inom lön och HR.