HR och lön

Vi är experter på arbetsrätt, kollektivavtal och skatteregler inom löneområdet.
Vi sätter oss in i vad som gäller för just er.
Icon Engagerad lönekonsult
Icon Frånvarohantering
Icon Förmåner
Icon Kollektivavtal
Main banner

HR och lön

Vi är experter på arbetsrätt, kollektivavtal och skatteregler inom löneområdet.
Vi sätter oss in i vad som gäller för just er.
Icon Engagerad lönekonsult
Icon Frånvarohantering
Icon Förmåner
Icon Kollektivavtal

HR och lön

HR och lön är ett komplext område som ständigt förändras. Anställda är normalt sett de viktigaste resurserna i företaget och fel eller saknade lönekörningar kan få stora konsekvenser.

Vi har många gånger sett att företag betalar för mycket pension, för lite pension eller kanske helt glömt att anmäla en nyanställd alternativt ta bort anställda som slutat. Vi säkrar hela löneprocessen från mottagande av löneunderlag till rapportering hos Skatteverket.

Lönekonsulter

Några av de tjänster kopplade till löneadministration som vi kan hjälpa dig med:

 • Löneportal där ni får allt på samma ställe
 • Kontroll och registrering av löneunderlag
 • Digitala attestflöden
 • Lönespecifikationer via Kivra
 • Biträde vid upprättande av Anställningsavtal
 • Pension och inrapportering av pension
 • Utbetalning av lön i rätt tid
 • Lön och rapportering av utländsk arbetskraft
 • Rapportering till myndigheter (Fora, Skatteverket, SCB, Försäkringskassan, Svenskt Näringsliv m.fl)
regner priser på kalkulator

Vi har konkurrenskraftiga priser och ger fasta priser vilket ger dig som företagare en förutsägbarhet.

Genom att lämna över lönerna till oss minskar du riskerna för fel. Vi hjälper dagligen stora koncerner och små företag med det mesta inom löneområdet. Oavsett om du har en eller tusen anställda kan du tryggt lämna över lönehantering och administration till oss.

Vi sköter din löneadministration!

cp card image
01

Hur kommer jag igång? 

 • Kontakta oss via mail eller telefon och berätta om ditt behov.
 • Vi ser över en lösning, presenterar en offert och skickar ett avtal som du kan signera digitalt.
 • Vi inhämtar all relevant information och ser till att personalkort och ingångsvärden stämmer överens med historiska lönebesked och deklarerade skatter.
 • Nu är vi igång och första månadskörningen görs enligt överenskommelse!
cp card image
02

Hur går det til?

 • Du överlämnar löneunderlag såsom tid- och avvikelserapportering, nyanställda, avslutade anställningar, reseräkningar mm. enligt överenskommen deadline.

 • Vi hanterar lönekörningen och säkerställer att avvikelser och annat är i sin ordning.

 • Du blir meddelad om eventuella oklarheter och en sammanställning på de preliminära lönerna.

 • Antingen återkopplar du med ändringar eller ett godkännande för att slutföra lönekörningen.

 • Vi skickar ut digitala lönespecifikationer till de anställda via appen Visma Mitt Lönebesked eller via Kivra.

 • Vi upprättar en betalfil som du, eller vi, enkelt laddar upp på banken.

 • Vi rapporterar slutligen Bokföringsordrar, Semesterskuld och AGI uppgifter via fil.

Redan kund? Logga in i vår löneportal här!

Fast pris per lön

Vi tar ett fast pris per lönespecifikation och månad, där allt ingår för att de anställda ska få rätt lön. Vi hjälper även till med övriga tjänster som t.ex. rapportering till myndigheter och arbetsgivarintyg där vi tar betalt per timme.

 • Outsourcing av löner
 • Engagerad lönekonsult
 • Digitala lönebesked
 • Fasta priser
Sara områdesansvarig1

Behöver du hjälp med redovisningen?

Få ett erbjudande